ความรัก คืออะไร?

ความรัก คืออะไร? หลายคนสามารถตอบคำถามนี้ได้ โดยใช้ “หัวใจ” สัมผัสกับคำ ๆ นี้ และมีหลายคนเชื่อว่า ความรัก คือ การให้ ที่ยิ่งให้มาก ก็ยิ่งได้รับผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวเองมากตามไปด้วย

ความรัก คืออะไร? หลายคนสามารถตอบคำถามนี้ได้ โดยใช้ “หัวใจ” สัมผัสกับคำ ๆ นี้ และมีหลายคนเชื่อว่า ความรัก คือ การให้ ที่ยิ่งให้มาก ก็ยิ่งได้รับผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวเองมากตามไปด้วย โดยเราอาจลืมไปว่า โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน บางทีเราอาจจะได้เท่ากับสิ่งที่เราให้ไป หรือบางครั้งเราก็อาจไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลย นั่นเพราะความรักไม่ใช่คือ การให้ เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะเป็น ผู้รับ จากฝ่ายตรงข้ามด้วย

          หากว่าฝ่ายตรงข้าม ไม่ยอมให้เราเป็นผู้รับเลย วันหนึ่งเราก็อาจจะรู้สึกได้ว่า ความรักของเราไม่ใช่ รักแท้ ไม่ใช่ รักทน แต่เป็นการทนรัก จนวันใดที่ความรักและความอดทนของเราสูญสลายไปแล้ว สุดท้ายก็จะกลายเป็นความเสียใจ ที่ต้องเดินจากกัน แต่อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้จักกับบทเรียนอีกหนึ่งบทของชีวิต และรู้ว่าสิ่งที่เราทุ่มเทอยู่นั้น ไม่ใช่ “รักแท้” ที่เราตามหา 

 เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว การปล่อยมือ ปล่อยวาง และเดินจากกันไป อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ได้ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเอง ค้นหาความหมายของคำว่า “รัก” ที่แท้จริงต่อไป 

          และมันก็ยังสอนให้เรารู้ว่า ไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรกับ “ความรัก” สุดท้ายก็ต้องมีวันที่ต้องพลัดพรากจากกันไปอยู่ดี เชื่อหรือไม่ หรือหากยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง รักแท้ รักทน และการทนรัก ลองมาอ่านมุมมองของหมื่นตาที่มีต่อเรื่องความรัก แล้วเราจะได้รับความคิดดี ๆ เกี่ยวกับความรักมากขึ้น